månadsarkiv: mars 2017

Vårens sandsopning är på ingång.

Vecka 16-17 Vislanda, Grimslöv, Torne, Lönashult

Tidsförskjutningar kan uppstå pga regn eller snö.

Tack för att du underlättar sopningen genom att:
– sopa ut sanden en bit från tomtgränsen
– undvika att parkera på gatan när sopningen pågår
– beskära träd och häckar som hänger ut över gång- och körbanor

Mer information hittar ni här