Fiber

Fiber väster om Vislanda under år 2014 tog Eon ett krafttag och la ner luftledningar på landsbygden väster om Vislanda. Den första frågan som flera ställde sig var om det gick att gräva ner fiber samtidigt. Ett möte anordnades på Veg Tech AB där fiberintresserade från olika byar samlades för att diskutera frågan, dock rann detta ut i sanden. När byggstart närmade sig i början av september bestämde vi oss för att starta en mindre förening i Fagerås-Sjötorp. Efter att vi hade haft kontakt med Alvesta kommun och länsstyrelsen fick vi klart för oss att vi endast kunde få kanalisationsstöd från myndigheterna.  Veg Tech AB, som var/är anslutna till Wexnet, var den bästa anslutningspunkten.

Eftersom att vi bara är åtta hushåll som tillsammans behövde lägga ner 5,3 kilometer fiber blev kostnaden ett bekymmer. Vi sökte andra stöd och bidrag från andra organisationer. För att kunna sköta de fortlöpande affärerna behövde föreningen ett bankkonto med chekkredit.

Vi vände oss till Sparbanken Eken i Grimslöv där vi blev tipsade om att vi kunde söka ett bidrag från deras ägarstiftelse. Från Sparbanken Ekens stiftelse fick vi 800 kronor per hushåll, vilket blev det enda stöd vi fick utöver kanalisationsstödet.  I och med att arbetet fortskred löstes det ena problemet efter det andra under hösten.

I mars anslöts hushållen till fibernätet. Den totala kostaden blev 450 000 kronor, varav 178 000 kronor i kanalisationsstöd.  Föreningen skulle vilja tacka alla som har gjort det möjligt att genomföra projektet.
Wexnet och Peab, för blåsning, inkloppling och teknisk support,
Eon och ÅEAB för grävning och nedläggning av slang och sättning av skåp,
Sparbanken Eken för stöd och utmärkt bemötande,
Veg Tech AB för att vi fick använda deras slang och lokaler.

Inte minst vill vi tacka alla delägare som gjort projektet möjligt!