Samhällsfunktioner

Vislanda bibliotek

Vislanda bibliotek  ligger i Vislandaskolan och är ett integrerat folk- och skolbibliotek.

 

Kommunikation/Resor

Det finns två olika möjliga kollektiva färdsätt att ta sig till Vislanda:

Buss

Via Länstrafikens bussar 144, 145 
För tidtabeller se lanstrafikenkron.se

 

Tåg

Via Krösatågens tåg 
För dessa tidtabeller se krosatagen.se

 

Återvinning 

I Vislanda finns en återvinningsstation och en återvinningscentral.

 

Återvinningstation

Återvinningstationen i Vislanda är bekägen på husebyvägen. 

Återvinningsstationerna ägs av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB. De som tillverkar och säljer förpackningarna är ansvariga för att förpackningarna samlas in till återvinning. För att lösa uppdraget har de tillsammans bildat Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB.

Återvinningsstationerna är utrustade med behållare för:

  • tidningspapper
  • pappersförpackningar
  • färgat och ofärgat glas
  • metallförpackningar
  • hårda och mjuka platsförpackningar
  • batterier

Återvinningscentraler

Återvinningscentralen i Vislanda är belägen på Olvägen. 

På återvinningscentralerna finns containrar för olika material. Här lämnar du grovsopor såsom metall- och träföremål, trädgårdsavfall, brännbart avfall, farligt avfall samt elektronikavfall.